Karta zgłoszeniowa (Enrollment Form)

Wypełnij kartę zgłoszeniową online i wyślij, następnie wydrukuj i przyślij koniecznie do LEKTORA pocztą tradycyjną z podpisem rodzica / opiekuna prawnego (wymóg Kuratorium) ............................................................ (Fill in the enrollment form, sign, print it and send it by post to LEKTOR)

Informacje o stanie zdrowia uczestnika (Child’s health information)